www.maan.ee www.üksmeel.eu www.eesti-ehitusturg.ee

 

 

Tegevusalade register 

Selles osas saate otsida ettevõtet tegevuste kaupa. Tegevused on määratetud valdkondade kaupa.

Valige tegevusvaldkond, seejärel valdkonna sisene tegevusala ning maakond, kus firma tegutseda võiks.

Valdkond:
Tegevusala:
Maakond:

Hellamaa Rahvaraamatukogu

Ettevõtte juht:  Maili Eller
direktor
Aadress: Tempa küla,   
92301  Pühalepa vald, Hiiu maakond
Registrikood: 75019891  
Asutatud: 01.04.1940
Telefon: 469 4640
E-mail: maili6@hot.ee
Koduleht: hellatempa.onepagefree.com
Tegevusala: 904 Raamatukogud .Rahvamajad 
  Sama tegevusvaldkonna ettevtted
EMTAK: 91011 - Raamatukogude tegevus
Lisainfo: Lugejale vajalike trükiste ja elektroonilise informatsiooni kogumine, säilitamine ja neile kättesaadavaks tegemine, elanikele kohalikku elu käsitlevale informatsioonile juurdepääsu tagamine. Hellamaa Rahvaraamatukogu asub 1636 elanikuga (2013) Pühalepa valla Tempa küas, valla administratiivses keskuses. Raamatukogu on Pühalepa valla üks kolmest raamatukogust ja tema kogu suuruseks on keskmiselt 8500 raamatut. Lisaks raamatukogutööle korraldatakse erinevaid üritusi, näitusi; koos käivad külaselts, käsitööringid. Raamatukogu materiaalne ja olmeline olukord on hea ning ta on Hellamaa ja Tempa piirkonna ainus kutuuriasutus. Hellamaa raamatukogu tähistas 60 tegevusaastat 2008.a. ja ta asub lasteaiahoones, Pühalepa VV kõrval.
Ankeeti vaadatud 2286 korda alates 06.04.2009.
Viimati vaadatud 08.12.2018.
   
   
 
 

Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool
Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool
Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool
Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool
Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool
Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool
Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool

Kodulehe valmistamine, kodulehe tegemine - Art Media