www.maan.ee www.üksmeel.eu www.eesti-ehitusturg.ee

 

 

Ettevõtte otsing 

Sisestage lahtrisse otsitava firma nimi või registrikood. Nime otsing arvestab ka märkuste ja lisainfoga.

Registrikood:
Ettevõtte nimi:
 

Eesti Metodisti Kirik

Ettevõtte juht:  Taavi Hollman
superintendant
Aadress: Narva mnt 51  
10152   Tallinn
Registrikood: 80196661  
Asutatud: 13.08.1910
Telefon: 668 8497
Telefon 2: 503 0894
E-mail: keskus@metodistikirik.ee
Koduleht: www.metodistikirik.ee
Tegevusala: 102 Vabaühendused 
  Sama tegevusvaldkonna ettevtted
EMTAK: 94911 - Kirikute, koguduste ja kloostrite tegevus
Lisainfo: Eesti Metodisti Kirik on üks osa ülemaailmsest kristlikust kirikust. Metodisti kirik kasvas välja XVIII sajandil Inglise kirikust.
Kiriku eesmärgiks on Jumala Sõna kuulutamine, sakramentide jagamine, usulise, kõlbelise ja haridusliku kasvatustöö tegemine ja kristliku kultuuri edendamine.
EMK on üks kümnest Eesti Kirikute Nõukogu liikmeskirikutest ja EKN-i asutajaliige. Samuti kuulub Eesti Evangeelsesse Allianssi. Rahvusvahelisel tasandil kuulub EMK Kirikute Maailmanõukogusse, Metodisti Maailmanõukogusse, Euroopa Kirikute Nõukogusse ja Põhja-Euroopa Ühinenud Metodisti Kiriku Keskkonverentsi liikmeskonda. Tegevuse algusaasta on 1907.
Metodisti kirik kuulutab usku, lootust, armastust ja päästet, mis võib osaks saada isiklikult igale inimesele Kristuses Jeesuses
Ankeeti vaadatud 1421 korda alates 22.04.2012.
Viimati vaadatud 19.06.2018.
   
   
 
 

Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool
Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool
Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool
Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool
Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool
Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool
Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool

Kodulehe valmistamine, kodulehe tegemine - Art Media