www.maan.ee www.üksmeel.eu www.eesti-ehitusturg.ee

 

 

Ettevõtte otsing 

Sisestage lahtrisse otsitava firma nimi või registrikood. Nime otsing arvestab ka märkuste ja lisainfoga.

Registrikood:
Ettevõtte nimi:
 

Eesti Meestelaulu Selts

Ettevõtte juht:  Hirvo Surva
juhatuse esimees
Aadress: Tõnismägi 8a  
10119   Tallinn
Registrikood: 80071327  
Asutatud: 05.11.1988
Telefon: 646 3580
E-mail: emls@hot.ee
Koduleht: www.emls.ee
Tegevusala: 102 Vabaühendused 
  Sama tegevusvaldkonna ettevtted
EMTAK: 94995 - Vaba aja veetmise, meelelahutuse ja kultuurilise tegevusega või huvialadega seotud ühendused ning huviklubid
Lisainfo: Eesti Meestelaulu Selts asutati 5. novembril 1988 Viljandis. Seltsi loomisel loomisel osalesid 36 meeskoori esindajad , 1993.aastal liitusid seltsiga ka poistekoorid. Täna on Meestelaulu Seltsi liikmeteks 33 Eestis tegutsevat meeskoori, 10 noorte meeskoori ja 58 poistekoori - kokku ligi 2800 lauljat ja dirigenti. Oma loomisest alates on seltsi missiooniks olnud meeste- ja poistelaulu edendamine ja jätkusuutlikkuse tagamine ning rahvusliku ühtsustunde arendamine. Seltsi liikmete aadeteks on isamaalisus, kodu kaitsmine ja pereväärtuste hoidmine. Oma tegevuse oluliseks eesmärgiks peab selts õige eesti mehe kasvatamist, kelle väärtushinnangud tagavad eesti rahva ja kultuuri arengu ning säilimise.
Ankeeti vaadatud 1705 korda alates 21.03.2012.
Viimati vaadatud 25.09.2018.
   
   
 
 

Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool
Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool
Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool
Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool
Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool
Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool
Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool

Kodulehe valmistamine, kodulehe tegemine - Art Media