www.maan.ee www.üksmeel.eu www.eesti-ehitusturg.ee

 

 

Ettevõtte otsing 

Sisestage lahtrisse otsitava firma nimi või registrikood. Nime otsing arvestab ka märkuste ja lisainfoga.

Registrikood:
Ettevõtte nimi:
 

Aegviidu Kool

Ettevõtte juht:  Tiina Steinberg
direktor
Aadress: Pärna 1  
74501  Aegviidu alev, Aegviidu vald, Harju maakond
Registrikood: 75026922  
Asutatud: 07.12.1935
Telefon: 604 7369
Telefon 2: 5568 4743
E-mail: kool@aegviidu.edu.ee
Koduleht: www.aegviidu.edu.ee
Tegevusala: 202 Põhikoolid 
  Sama tegevusvaldkonna ettevtted
EMTAK: 85312 - Põhikoolide tegevus
Lisainfo: Aegviidu Põhikool (kuni 02.02.2011) asub 1919. aastal ehitatud hoones, mis sai juurdeehituse 1935 ning renoveeriti kaasaegseks aastal 1996. Koolis õpib 2012/13 õa. 56 õpilast olles 764 (01.01.2013) elanikuga Aegviidu valla ainus üldharidusasutus. Huviringidest tegutsevad koolis mudilaskoor, loodusring, judo, taimeseadering, pärlituba, näitering ja muusikaring. Tähtsamateks traditsioonideks on sügisnäitus, kooli aastapäeva tähistamine, jõuluhommik, ainepäevad (eesti keel, vene keel jt), perepäev, matkad, ekskursioonid jm, mida kajastab koolikroonika nii pildis kui sõnas. Kooli muuseumi kasutatakse õppe- ja kasvatustöö mitmekesistamiseks ning paikkonna mineviku tutvustamiseks; aktiivselt kasutatakse mängudeväljakut ja staadioni. Kool avati 1917. aastal haridusseltsi eestvedamisel vanas jahilossis (praeguses kultuurimajas).
Ankeeti vaadatud 2727 korda alates 01.04.2009.
Viimati vaadatud 11.11.2018.
   
   
 
 

Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool
Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool
Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool
Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool
Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool
Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool
Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool

Kodulehe valmistamine, kodulehe tegemine - Art Media