www.maan.ee www.üksmeel.eu www.eesti-ehitusturg.ee

 

 

Ettevõtte otsing 

Sisestage lahtrisse otsitava firma nimi või registrikood. Nime otsing arvestab ka märkuste ja lisainfoga.

Registrikood:
Ettevõtte nimi:
 

Mäetaguse Põhikool

Ettevõtte juht:  Tarmo Valgepea
direktor
Aadress: Kooli 6  
41301  Mäetaguse alevik, Mäetaguse vald, Ida-Viru maakond
Registrikood: 75024685  
Asutatud: 12.10.1982
Telefon: 336 6991
Telefon 2: 522 0297
E-mail: kool@maetaguse.edu.ee
Koduleht: www.maetaguse.edu.ee
Tegevusala: 202 Põhikoolid 
  Sama tegevusvaldkonna ettevtted
EMTAK: 85312 - Põhikoolide tegevus
Lisainfo: Mäetaguse Põhikool töötab praeguses asukohas ja hoones alates aastast 1982, kui suleti Mäetaguse mõisas seni asunud kool ning ehitati uus 3-korruseline hoone. 2012/13 õppeaastal on kakskeelses koolis 125 õpilast, neist ca 40% vene rahvusest; töötab ligi 20 huviringi; kooli õpilased saavad kasutada kooli kõrval asuvat vallale kuuluvat 25 m ujulat. Kooli omapäraks on kannelde valmistamine ja nende mängimi-ne, kooli olümpiamängud ning agar ringitööst osavõtt. Koolil on oma lipp ja hümn ning ilmub koolileht, Ligi 1780 elanikuga ja 20 külaga Mäetaguse vald asub Jõhvi põlevkivitööstuse piirkonnas. Vallas on üks kool, mis asub vallakeskuses, ligi 580 elanikuga Mäetaguse alevikus. Mäetaguse kooli ajalugu algab aastast 1837
Ankeeti vaadatud 1519 korda alates 05.05.2009.
Viimati vaadatud 10.07.2018.
   
   
 
 

Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool
Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool
Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool
Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool
Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool
Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool
Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool

Kodulehe valmistamine, kodulehe tegemine - Art Media