www.maan.ee www.üksmeel.eu www.eesti-ehitusturg.ee

 

 

Ettevõtte otsing 

Sisestage lahtrisse otsitava firma nimi või registrikood. Nime otsing arvestab ka märkuste ja lisainfoga.

Registrikood:
Ettevõtte nimi:
 

Kahtla Lasteaed-Põhikool

Ettevõtte juht:  Helle Rüütel
direktor
Aadress: Kahtla küla,   
94401  Laimjala vald, Saare maakond
Registrikood: 75020807  
Asutatud: 07.12.1836
Telefon: 459 4327
E-mail: kahtla.kool@mail.ee
Koduleht: www.kahtla.edu.ee
Tegevusala: 202 Põhikoolid 
  Sama tegevusvaldkonna ettevtted
EMTAK: 85311 - Lasteaed- põhikoolide tegevus
Lisainfo: Kahtla Lasteaed-Põhikool asub Saaremaal Laimjala vallas Oris­saare ja Kuressaare vahel ja ta on 736 elanikuga (01.2013) Laimjala valla ainuke kool. Lasteaed-põhikooli kooliosa nimekirjas on 2012/13 õppeaastal 35 õpilast ning lasteaiaosas 21 last. Koolitöö käib nii liitklassina kui eraldi klassidena. Koolis tegutseb mudilaskoor, näite- ja šoutantsuring, spordiring; video-, kabe ja malering. Koolil on oma söökla, kuid puudub võimla. Kahtla koolil on oma lipp, hümn, almanahh ja auraamat. Kooli ajalugu algab aastast 1836, kui Kahtjala mõisnik avas Juhtraaugu talus külakooli. Kahtla Põhikool muudeti 2006.a. septembrist Kahtla Lasteaed-Põhikooliks.
Ankeeti vaadatud 2170 korda alates 18.05.2009.
Viimati vaadatud 11.11.2018.
   
   
 
 

Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool
Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool
Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool
Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool
Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool
Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool
Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool

Kodulehe valmistamine, kodulehe tegemine - Art Media