www.maan.ee www.üksmeel.eu www.eesti-ehitusturg.ee

 

 

Ettevõtte otsing 

Sisestage lahtrisse otsitava firma nimi või registrikood. Nime otsing arvestab ka märkuste ja lisainfoga.

Registrikood:
Ettevõtte nimi:
 

Pala Kultuurimaja

Ettevõtte juht:  Margit Soieva
juhataja
Aadress: Pala küla,   
49401  Pala vald, Jõgeva maakond
Registrikood: 75014793  
Asutatud: 12.10.1968
Telefon: 773 4689
Telefon 2: 510 7867
E-mail: margit@pala.ee
Tegevusala: 904 Raamatukogud .Rahvamajad 
  Sama tegevusvaldkonna ettevtted
EMTAK: 93291 - Kultuurikeskused ja rahvamajad
Lisainfo: 1991 tegevust alustanud Pala Kultuurimajal on kaks tegevuskohta- Pala kultuurimaja ja Ranna rahvamaja. Kultuurimajas tegutsevad memmede tantsurühm, naisrühm, naisansambel ja segakoor ning näitering; rahvamajas käivad koos memmede tantsurühm, naisrühm, käsitööring ning naisansambel. Kui Pala kultuurimaja (valmides Pala kolhoosi kontor-klubi) on valminud 1968. aastal, siis Ranna rahvamaja on ehitatud üleeelmise sajandi lõpus magasiaidaks, mis on hiljem kohandatud rahvamajaks. 1163 elanikuga (2013) Pala vallas on ka aktiivsed on külaliikujad. Vald sai oma praegused piirid põhilises osas 1939. aastal, kui liitusid Ranna vald ja osa Kokora vallast. Valla looduslikku eripära toob esile ka valla lääneosas asuv jahiulukite, marja- ja seenerikas Sõõru mets, mis eraldab valla Pala, Nõva ja Ranna piirkonnaks. Pala vallas on kultuur ning isetegevus väga kõrgel tasemel ning tähtsal kohal.
Ankeeti vaadatud 1954 korda alates 27.06.2009.
Viimati vaadatud 15.07.2018.
   
   
 
 

Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool
Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool
Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool
Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool
Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool
Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool
Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool

Kodulehe valmistamine, kodulehe tegemine - Art Media