www.maan.ee www.üksmeel.eu www.eesti-ehitusturg.ee

 

 

Ettevõtte otsing 

Sisestage lahtrisse otsitava firma nimi või registrikood. Nime otsing arvestab ka märkuste ja lisainfoga.

Registrikood:
Ettevõtte nimi:
 

Hugo Treffneri Gümnaasium

Ettevõtte juht:  Ott Ojaveer
direktor
Aadress: Munga 12  
51007  Tartu
Registrikood: 75006807  
Asutatud: 07.12.1883
Telefon: 746 1715
Faks: 746 1715
E-mail: kantselei@htg.tartu.ee
Koduleht: www.htg.tartu.ee
Tegevusala: 203 Gümnaasiumid ja kutseõppeasutused 
  Sama tegevusvaldkonna ettevtted
EMTAK: 85313 - Gümnaasiumide tegevus
Lisainfo: Tartu Jaani kiriku ja ülikooli naabruses paiknevas ajaloolises-aatelises majas on Treffneri nimelist eestikeelset kooliharidust antud alates 1919, kuni selle ajani tegutsenud saksakeelne kool asutati aastal 1883. 1944. aastast kandis kool Tartu I Keskkooli nime, 1958- Tammsaare-nimeline Tartu I Keskkool; 1990 taastati HTG nimi ja traditsioonid. 1998 muutus kool täielikult kolmeklassiliseks gümnaasiumiks, mille 15 klassikomp-lektiga humanitaar-, loodus- ja reaalharudes õpib 2012/13 õppeaastal 543 õpilast üle Eesti. Kool kuulub Eesti tugevamate hulka reaalainete õpetamise ja õppimise taseme poolest. Kool omab mitmekesist sümboolikat- logo, lipp, müts, koolisõrmused, nn. Hugo laul, särgid jms. Toimetatakse ajalehte Miilang ning tegutsevad kooliteater; ajaloo-, kunsti-, tantsu-, spordi- ja võitluskunstiring, väitlusklubi, segakoor
Ankeeti vaadatud 1700 korda alates 16.02.2009.
Viimati vaadatud 10.11.2018.
   
   
 
 

Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool
Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool
Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool
Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool
Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool
Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool
Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool

Kodulehe valmistamine, kodulehe tegemine - Art Media