www.maan.ee www.üksmeel.eu www.eesti-ehitusturg.ee

 

 

Ettevõtte otsing 

Sisestage lahtrisse otsitava firma nimi või registrikood. Nime otsing arvestab ka märkuste ja lisainfoga.

Registrikood:
Ettevõtte nimi:
 

Aseri Keskkool

Ettevõtte juht:  Riho Kutsar
direktor
Aadress: Kooli 2  
43401  Aseri alevik, Aseri vald, Ida-Viru maakond
Registrikood: 75005956  
Asutatud: 14.11.1905
Telefon: 335 1211
Telefon 2: 335 1538
E-mail: kool@aserik.edu.ee
Koduleht: www.aserik.edu.ee
Tegevusala: 203 Gümnaasiumid ja kutseõppeasutused 
  Sama tegevusvaldkonna ettevtted
EMTAK: 85313 - Gümnaasiumide tegevus
Lisainfo: Aseri kooli ajalugu algab aastal 1905, kui alustas tööd vene õppekeelega erakool. 1969/70 õa. sai 1968 valminud koolimaja juurdeehituse. Praegune Aseri Keskkool on 2012/13 õppeaastal 128 õpilasega kakskeelne kool, kus eesti osakonnas õpib ligi kolmandik ja vene osakonnas kaks kolmandikku õpilastest. Vormilt on ta mikrogümnaasium, mille gümnaasiumiossa kuulub 14 õppurit. Laste arvu vähenemine on kutsunud ellu liitklassid, kus on koos nii eestlased kui ka venelased, nii nooremad kui ka vanemad õppurid. Koolil on pikad traditsioonid, oma laul, lipp ja koolikell; osaletakse projektitöös ja koduvalla tegemistes. Kauaaegsed on ka sõprussidemaed Saksamaa Arnsbergi gümnaasiumiga. Keskkooliga ühes hoones asub veel aastast 2001 kolmerühmaline Aseri lasteaed
Ankeeti vaadatud 2029 korda alates 16.02.2009.
Viimati vaadatud 25.09.2018.
   
   
 
 

Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool
Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool
Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool
Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool
Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool
Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool
Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool

Kodulehe valmistamine, kodulehe tegemine - Art Media