www.maan.ee www.üksmeel.eu www.eesti-ehitusturg.ee

 

 

Ettevõtte otsing 

Sisestage lahtrisse otsitava firma nimi või registrikood. Nime otsing arvestab ka märkuste ja lisainfoga.

Registrikood:
Ettevõtte nimi:
 

Treimani Raamatukogu

Ettevõtte juht:  Evi Laarents
juhataja
Aadress: Treimani küla   
86003  Häädemeeste vald, Pärnu maakond
Registrikood: 75000905  
Asutatud: 14.11.1991
Telefon: 449 8633
Faks: 446 5245
E-mail: treimani@pkr.ee
Tegevusala: 904 Raamatukogud .Rahvamajad 
  Sama tegevusvaldkonna ettevtted
EMTAK: 91011 - Raamatukogude tegevus
Lisainfo: Teha teeninduspiirkonna elanikele võimalikult kättesaadavaks soovitavad teavikud ja avalikud andmebaasid, tagada elanikele vaba ja piiramatu ligipääs informatsioonile ning luua võimalused elukestvaks õppimiseks ja enesetäiendamiseks. Treimani raamatukogu hoone valmis aastal 1964 ja ta ehitati hiljuti ümber raamatukogu- turismiinfo- ja külastuskeskuseks, millega suurenesid lugemis- ja internetivõima-lused külalistele. Ülejäänud osa aastast toimib raamatukogu kohalike elanike teenindamiseks. Treimani raamatukogu asub Treimani rahvamajaga samas hoones. Treimani külas asub Liivi lahe äärne Treimani sadam, külas elas 2013.a. jaanuaris 225 inimest.
Ankeeti vaadatud 1693 korda alates 15.02.2009.
Viimati vaadatud 24.09.2018.
   
   
 
 

Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool
Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool
Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool
Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool
Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool
Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool
Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool

Kodulehe valmistamine, kodulehe tegemine - Art Media