www.maan.ee www.üksmeel.eu www.eesti-ehitusturg.ee

 

 

Ettevõtte otsing 

Sisestage lahtrisse otsitava firma nimi või registrikood. Nime otsing arvestab ka märkuste ja lisainfoga.

Registrikood:
Ettevõtte nimi:
 

Kabli Raamatukogu

Ettevõtte juht:  Kai Ein
juhataja
Aadress: Kabli küla,   
86002  Kabli küla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond
Registrikood: 75000897  
Asutatud: 14.11.1991
Telefon: 449 8433
Telefon 2: 5551 9168
E-mail: kabli@pkr.ee
Tegevusala: 904 Raamatukogud .Rahvamajad 
  Sama tegevusvaldkonna ettevtted
EMTAK: 91011 - Raamatukogude tegevus
Lisainfo: Kabli Raamatukogu on lisaks põhitegevusele tuntud oma aktiivse näitusetegevusega - pidevalt vahetuvad kunsti-, foto- ja käsitöönäitused nii kohalikelt autoritelt kui kunstnikelt kaugemaltki. Raamatukogu asub 1932 ehitatud hoones koos Kabli seltsimajaga ja tema kogu suuruseks on ligi 11000. Paar sajandit tagasi oli Kabli eelkõige meremeeste küla ja purjelaevade ehituskoht. Kabli küla asub Pärnu maakonnas Häädemeeste vallas, Riia lahe ning Pärnu-Riia maantee ääres ja seal elas 01.2013 seisuga 304 inimest.
Ankeeti vaadatud 1639 korda alates 07.03.2009.
Viimati vaadatud 23.09.2018.
   
   
 
 

Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool
Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool
Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool
Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool
Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool
Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool
Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool

Kodulehe valmistamine, kodulehe tegemine - Art Media