www.maan.ee www.üksmeel.eu www.eesti-ehitusturg.ee

 

 

Ettevõtte otsing 

Sisestage lahtrisse otsitava firma nimi või registrikood. Nime otsing arvestab ka märkuste ja lisainfoga.

Registrikood:
Ettevõtte nimi:
 

Massiaru Raamatukogu

Ettevõtte juht:  Marie Iir
juhataja
Aadress: Massiaru küla,   
86004  Häädemeeste vald, Pärnu maakond
Registrikood: 75000874  
Asutatud: 14.11.1991
Telefon: 445 6441
Faks: 446 5245
E-mail: massiaruraamatukogu@haademeeste.ee
Tegevusala: 904 Raamatukogud .Rahvamajad 
  Sama tegevusvaldkonna ettevtted
EMTAK: 91011 - Raamatukogude tegevus
Lisainfo: Raamatukogu osaleb aktiivselt ka külaelu edendamises, erinevate ettevõtmiste ja tähtpäevade korraldamises jm. seltsi- ja külaelus. Massiaru Raamatukogu kogu suuruseks on ligi 7800 teavikut. Massiaru on alla 100 elanikuga küla Häädemeeste vallas, kus tegutseb ka aktiivne külaselts ning algkool ja ta asub vallakeskusest Häädemeestest 15 km. kaugusel, 1920.a. ehitatud puithoones.
Ankeeti vaadatud 1520 korda alates 07.03.2009.
Viimati vaadatud 24.09.2018.
   
   
 
 

Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool
Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool
Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool
Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool
Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool
Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool
Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool

Kodulehe valmistamine, kodulehe tegemine - Art Media