www.maan.ee www.üksmeel.eu www.eesti-ehitusturg.ee

 

 

Ettevõtte otsing 

Sisestage lahtrisse otsitava firma nimi või registrikood. Nime otsing arvestab ka märkuste ja lisainfoga.

Registrikood:
Ettevõtte nimi:
 

Häädemeeste Raamatukogu

Ettevõtte juht:  Leili Tali
juhataja
Aadress: Pärnu mnt 27  
86001  Häädemeeste alevik, Häädemeeste vald, Pärnu maakond
Registrikood: 75000868  
Asutatud: 14.11.1991
Telefon: 446 5252
Faks: 446 5245
E-mail: haademeeste@pkr.ee
Tegevusala: 904 Raamatukogud .Rahvamajad 
  Sama tegevusvaldkonna ettevtted
EMTAK: 91011 - Raamatukogude tegevus
Lisainfo: Lisaks põhitegevusele on Häädemeeste Raamatukogu tuntud ka oma aktiivse näitusetegevusega - pidevalt vahetuvad kunsti-, foto-, ja käsitöönäitused nii kohalikelt autoritelt kui kunstnikelt kaugemaltki. 735 elanikuga Häädemeeste aleviku kultuurielu on kandunud Häädemeeste huvikeskuse kõrval ka raamatukogusse, mis asub oma rohkem kui 20 tuhande teavikuga Häädemeeste lasteaiaga ühes hoones aastast 1982. 2 761 elanikuga (01.2013) Häädemeeste vallas on 4 rahvaraamatukogu ja 1 kooliraamatukogu.
Ankeeti vaadatud 2056 korda alates 05.05.2009.
Viimati vaadatud 23.09.2018.
   
   
 
 

Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool
Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool
Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool
Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool
Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool
Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool
Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool

Kodulehe valmistamine, kodulehe tegemine - Art Media