www.maan.ee www.üksmeel.eu www.eesti-ehitusturg.ee

 

 

Ettevõtte otsing 

Sisestage lahtrisse otsitava firma nimi või registrikood. Nime otsing arvestab ka märkuste ja lisainfoga.

Registrikood:
Ettevõtte nimi:
 

Pärnu Täiskasvanute Gümnaasium

Ettevõtte juht:  Karin Kurvits
direktor
Aadress: Noorteväljak 2  
80032  Pärnu
Registrikood: 75000325  
Asutatud: 12.10.1921
Telefon: 666 1942
Faks: 666 1941
E-mail: direktor@ptg.parnu.ee
Koduleht: www.ptg.parnu.ee
Tegevusala: 203 Gümnaasiumid ja kutseõppeasutused 
  Sama tegevusvaldkonna ettevtted
EMTAK: 85313 - Gümnaasiumide tegevus
Lisainfo: Kool tegutseb aastast 1921 (üldhariduslik õhtukool), Pärnu Täiskasvanute Gümnaasium asutati aastatel 1979-1989 Raeküla algkooli hoones. Vene- ja eestikeelses koolis on võimalik omandada põhiharidus ning keskharidus ja ülemist vanusepiiri ei ole. Õppetöö toimub kolmel-neljal hommikul/õhtul nädalas 6.-12. klassini või õppides üksikuid õppeaineid gümnaasiumiosas. Kooli käsutuses on kaheksa klassiruumi (sh arvutiklass 16 arvutiga), raamatukogu koos lugemis-saaliga, lastehoiu ruum ja saal. Gümnaasiumi õppesuunad on humanitaar-, reaal- ja looduskallak; gümnaasiumiosas on võimalik õppida ka üksikuid õppeaineid ja pakutakse kaugkoolituskursuseid avatud ülikooli põhimõttel. Õpilaste arvuks on 2012/13 õ. 400, sh 367 õpivad klassides 10-12. Koolihoones tegutseb veel erapõhikool- Pärnu Vabakool
Ankeeti vaadatud 1689 korda alates 07.03.2009.
Viimati vaadatud 20.09.2018.
   
   
 
 

Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool
Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool
Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool
Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool
Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool
Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool
Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool

Kodulehe valmistamine, kodulehe tegemine - Art Media