www.maan.ee www.üksmeel.eu www.eesti-ehitusturg.ee

 

 

Ettevõtte otsing 

Sisestage lahtrisse otsitava firma nimi või registrikood. Nime otsing arvestab ka märkuste ja lisainfoga.

Registrikood:
Ettevõtte nimi:
 

Viljandi Kutseõppekeskus

Ettevõtte juht:  Tarmo Loodus
direktor
Aadress: Vana-Võidu, Viljandi vald,  
70108  Viljandi maakond
Registrikood: 70005565  
KMKNR: EE100586699
Asutatud: 13.01.1921
Telefon: 435 1020
Faks: 435 1022
E-mail: info@vikk.ee
Koduleht: www.vikk.ee
Tegevusala: 203 Gümnaasiumid ja kutseõppeasutused 
  Sama tegevusvaldkonna ettevtted
EMTAK: 85321 - Kutseõppeasutuste tegevus
Lisainfo: Keskmiselt 800 õpilasega Viljandi Kutseõppekeskuses toimub õppetöö viies osakonnas: ehitus-, teenindus-, auto- ja metalli, arvuti- ning täiendusõppe osakonnas. Koolis on 7 õppekavarühma, mis hõlmavad rohkem kui 50 õppegruppi. Teenindusõppeosakonnas saab õppida kokaks, abikokaks, kelneriks, peoteenindajaks, puhastusteenindajaks. Ehitusõppeosakonnas saab õppida ehitajaks, müürsepaks, ehituspuusepaks või -viimistlejaks, plaatijaks, pottsepaks, korstnapühkijaks, hoonete tehnosüsteemide ehitajaks, sisetööde elektrikuks, fotoelektriliste tehnosüsteemide paigaldajaks, puit- ja kiviehitiste restauraatoriks, palkmaja ehitajaks, pehmemööbli restaureerijaks (sadulsepaks), pehmemööbli valmistajaks, kinnisvarahooldajaks või ehitustööjuhiks. Auto- ja metalliõppeosakonnas autotehnikuks, autodiagnostikuks, autoplekksepaks, automaalriks, keevitajaks, tööriistalukksepaks, autojuhiks, bussijuhiks, sõidukite pindade hooldajaks. IT-õppeosakonnas saab õppida infosüsteemide nooremspetsialistiks ning noorem-tarkvaraarendajaks. Koolis on loodud õppimisvõimalused erivajadustega, sh kuulmispuudega õpilastele. Kooli õppehoone e. peahoone asub Vana-Võidus mõisakompleksi kuuluvas renoveeritud kastellis, millele on lisaks rajatud kaasaegne tehnomaja. Meie populaarseimateks ametiteks on keevitaja, autotehnik ja IT-süsteemide nooremspetsialist. Täiendus- ja ümberõppe osakond taasavati 2005, sh ka põhihariduseta inimestele, kel on vanust vähemalt 17 aastat. Kursuste korraldamisel teeb kutseõppekeskus koostööd tööturuameti ja ettevõtjatega, mõne koolituse eest tasuvad õppurid ise. Ainulaadne võimalus on õppida ühe-aastasel tasulistel kursustel Lõõtsameistriks. Selle aja jooksul valmib igal kursuslasel päris oma Teppo-tüüpi lõõtspill, usinamatel on võimalik selgeks õppida ka lõõtsamäng. Kooli õpilaskodud on hiljuti rekonstrueeritud ja mahutavad ligi 350 elanikku; koolis on söökla 120 õpilase toitlustamiseks; spordihoonet saavad kasutada ka külanoored. Külas tegutsevad ettevõtjad on laiendanud ratsaspordiga tegelemise võimalusi. VIKK omab koostööpartnereid Soomes, Rootsis, Norras ja Saksamaal. VIKK Autokool pakub võimalust omandada sõiduauto, veoauto ja bussijuhtimise (B, C, CE, D) oskused. Tänane VIKK moodustati 5. märtsil 1999 Viljandi Kutsekeskkooli, Vana-Võidu Kõrgema Põllumajanduskooli ning Viljandi Õppekeskuse baasil. Pikkade traditsioonidega põllumajanduskoolist on saanud kaasaegsete ehitus- ja teeninduserialade kool, mille 95-dale aastapäevale pühendatud kokkutulek toimub 2. juulil 2016.

Alates 20. veebruarist on avatud elektrooniline vastuvõtt 2017/2018 õppeaastaks.
Ankeeti vaadatud 39977 korda alates 25.11.2005.
Viimati vaadatud 10.12.2018.
Ettevõte on kuvatud partnerite alajaotuses
   
   
 
 

Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool
Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool
Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool
Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool
Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool
Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool
Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool

Kodulehe valmistamine, kodulehe tegemine - Art Media