www.maan.ee www.üksmeel.eu www.eesti-ehitusturg.ee

 

 

Ettevõtte otsing 

Sisestage lahtrisse otsitava firma nimi või registrikood. Nime otsing arvestab ka märkuste ja lisainfoga.

Registrikood:
Ettevõtte nimi:
 

Riigihangete Amet

Ettevõtte juht:  Agris Peedu
osakonna juhataja
Aadress: Suur-Ameerika 1  
15006  Tallinn
Registrikood: 70003170  
Asutatud: 14.11.1995
Telefon: 611 3494
Telefon 2: 611 3166
E-mail: riigihanked@fin.ee
Koduleht: www.fin.ee/riigihanked
Tegevusala: 105 Riigiasutused- ja ametid 
  Sama tegevusvaldkonna ettevtted
EMTAK: 84112 - Rahandus- ja fiskaalpoliitikaga seotud tegevused
Lisainfo: Ei tegutse. Alates 2010. aasta 1. juulist on Riigihangete Ameti õigused ja kohustused Rahandusministeeriumil. Riigihangete alase poliitika kujundamise, õigusaktide väljatöötamise ja nõustamisega tegeleb rahandusministeeriumi riigihangete ja riigiabi osakond.
Ankeeti vaadatud 2617 korda alates 25.11.2005.
Viimati vaadatud 08.12.2018.
   
   
 
 

Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool
Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool
Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool
Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool
Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool
Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool
Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool

Kodulehe valmistamine, kodulehe tegemine - Art Media