www.maan.ee www.üksmeel.eu www.eesti-ehitusturg.ee

 

 

Ettevõtte otsing 

Sisestage lahtrisse otsitava firma nimi või registrikood. Nime otsing arvestab ka märkuste ja lisainfoga.

Registrikood:
Ettevõtte nimi:
 

Taveco Disain OÜ

Ettevõtte juht:  Henn Vendik
tegevjuht
Aadress: Lõõtsa 2  
11415  Tallinn
Registrikood: 10541330  
KMKNR: EE100531013
Asutatud: 15.03.1999
Telefon: 618 1798
Faks: 618 1799
E-mail: info@taveco.ee
Koduleht: www.taveco.ee
Tegevusala: 801 Masinad, seadmed, tööriistad  
  Sama tegevusvaldkonna ettevtted
EMTAK: 77399 - Muu mujal liigitamata masinate, seadmete jm materiaalse vara rentimine ja kasutusrent
Lisainfo: Messistendide ja -bokside kujundus ning teostus.
Taveco Disain on asutatud 1999. aastal eesmärgiga pakkuda kõrgetasemelist kujundus-, paigaldus- ja renditeenuseid messidisaini ja -ehituse valdkonnas. Selgelt spetsialiseerununa on messistendide kujundamine Taveco Disain põhitegevusalaks tänaseni ning olenevalt vajadusest võivad projektid hõlmata ka visuaalse disaini ja infograafika valdkonda. Taveco Disain pakub oma klientidele-eksponentidele täiskontseptsiooni - messikorraldusteenust alates ideest paigalduseni, teostades messiboksi ülesehituse lahendused disaini, esitluskonsrtukt-sioonide, materjalide ning mööbli kaudu. Lisaks messistendide püstitamisele tegeldakse ka erinevate näituste, konverentside, esinemiskohtade jt. reklaami-, turundus- ning müügiürituste teeninda-misega. Ettevõtte professionaalne meeskond koosneb oma ala kogenud spetsialistidest, kelle tegevus on alati tunnustust pälvinud nii Eesti-siseselt kui ka mitmete rahvusvaheliste suurprojektide teostamisel. Taveco Disaini peamiste teenuste hulka kuulub messistendide kujundamine (disain) ning montaaž-, demontaaž- ja elektritööde teostamine nii Tallinnas, Eesti eri piirkondades kui ka välisriikides. Vastavalt kliendi soovidele ja tehnilistele tingimustele püstitatakse ka kahekorruselisi stende, kus kasutatavad moodulkonstruktsioonid- elemendid loovad võimaluse väga erinevate lahenduste saamiseks. Alates 2003. aastast on Taveco Disain Expo Product Service toodete edasimüüjaks Eestis. See šveitsi päritolu firma on üks Euroopa suurimatest kokkupandavate ja mobiilsete esitlussüsteemide tootjatest, mille tootegruppide hulka kuuluvad erinevad reklaamialused, reklaamiseinad, -paneelid ja -tornid, info- ja degusteerimisletid. Need esitlustooted on mõjusad ja kvaliteetsed ning isikupäraselt disainitud reklaampinnad on pilkuhaaravad ja universaalsed. Taveco Disain poolt püstitatud messistendid on korduvalt auhinnatud kui parimad ja innovatiivseimad terviklahendused koos sobiva mööbli, valgustuse, vaipkatte valiku jms., ning funktsionaalne, omanäoline ja personaalselt kujundatud messistend on kliendi müügiedu tagatiseks. Arvestades messitemaatika avardumist ning järjest suurenevat huvi erinevate presentatsioonide vastu, on Taveco Disain kujunenud rahvusvaheliseks mainekujundajaks korraldatavate messide jm. esitlusettevõtmiste osas. Taveco Disain on uuenduslike ja leidlike äri-, seltsi- jm. elustiilide uusimate uudiste ja tulevikuvisioonide tutvustajaks oma loova meelelaadiga meeskonna töö ning disainilahenduste kaudu.

TAVECO DISAINI tänane eesmärk on luua kliendiga vastastikune usaldus, mis areneks, täiustuks ja kestaks aastaid.
Ankeeti vaadatud 34024 korda alates 25.11.2005.
Viimati vaadatud 09.12.2018.
Ettevõte on kuvatud partnerite alajaotuses
   
   
 
 

Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool
Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool
Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool
Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool
Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool
Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool
Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool

Kodulehe valmistamine, kodulehe tegemine - Art Media