www.maan.ee www.üksmeel.eu www.eesti-ehitusturg.ee

 

 

Ettevõtte otsing 

Sisestage lahtrisse otsitava firma nimi või registrikood. Nime otsing arvestab ka märkuste ja lisainfoga.

Registrikood:
Ettevõtte nimi:
 

Solver Invest OÜ

Ettevõtte juht:  Hardi Kampus
omanik
Aadress: Endla 19b-18  
10142  Tallinn
Registrikood: 10510038  
Asutatud: 07.12.1998
Telefon: 551 1974
E-mail: hardi.kampus@mail.ee
Tegevusala: 101 Valdusettevõtted 
  Sama tegevusvaldkonna ettevtted
EMTAK: 64201 - Valdusfirmade tegevus
Lisainfo: Äri- ja investeerimisalased konsultatsioonid, finantstehingud jm investeeringud
Ankeeti vaadatud 3172 korda alates 25.11.2005.
Viimati vaadatud 08.11.2018.
   
   
 
Teised tegijad tegevusalalt

Valdusettevõtted

 
 

Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool
Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool
Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool
Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool
Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool
Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool
Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool

Kodulehe valmistamine, kodulehe tegemine - Art Media