www.maan.ee www.üksmeel.eu www.eesti-ehitusturg.ee

 

 

Ettevõtte otsing 

Sisestage lahtrisse otsitava firma nimi või registrikood. Nime otsing arvestab ka märkuste ja lisainfoga.

Registrikood:
Ettevõtte nimi:
 

Lemeks AS

Ettevõtte juht:  Jüri Külvik
juhatuse esimees
Aadress: Näituse 25  
50409  Tartu
Registrikood: 10151071  
KMKNR: EE100017032
Asutatud: 27.10.1993
Telefon: 738 6900
E-mail: lemeks@lemeks.ee
Koduleht: www.lemeks.ee
Tegevusala: 504 Mets, veekogud jt. varad 
  Sama tegevusvaldkonna ettevtted
EMTAK: 2201 - Metsavarumine
Lisainfo: AS Lemeks on Eesti kapitalil põhinev ettevõte, mis asutati 1993. aastal eesmärgiga luua kaasaegne Eestit hõlmav metsavarumise ettevõte, mille baasile toetudes rajada kodumaist puitu väärtustav puidutööstus. Lemeksi 22 tütar- ja sidusettevõtet annavad tööd rohkem kui 600-le inimesele Eestis, Lätis, Prantsusmaal ja Suurbritannias. Kõigis ettevõtetes töötab kvalifitseeritud personal ja kasutatakse maailmatasemel tehnoloogiat. Kontserni koosseisus on valdavalt metsamaterjali varumise ja metsa ülestööta-misega tegelevad ettevõtted, saematerjali tootjad ja järeltöötlejad, samuti sadamad nii Kundas, Pärnus ja Paldiskis. Lemeksi metsa- ja puiduettevõtted tegelevad puitmaterjali kokkuostu ja müügiga, korraldavad raiet metsaomaniku maal ning annavad varutud puidule lisaväärtuse, mis seisneb edasises puidu töötlemises. Toorainet ostetakse nii erametsade omanikelt kui ka riigimetsast üle Eesti ja Põhja-Läti, ka koos kinnistutega. RMK-st ostetakse metsamaterjali peamiselt avalikul enampakkumisel, kus tegutsetakse valdavalt kestvuslepingu alusel. Selle sõlmimine eeldab ettevõtte stabiilset arengut, puidule lisaväärtuse andmist, varasemat ladusat koostööd, lepingute korrektset täitmist st. usaldusväärset ja kindlat partnerit. Varutakse peamiselt kuuse- ja männiküttepuitu, kuusepalki, kase- ja männipaberipuitu ning madalakvaliteedilist kuusepaberipuitu. Aastaid on AS LEMEKS pööranud järjest suuremat tähelepanu puidu järeltöötlemisele. 1997 asutati AS Palmako, mis toodab peamiselt kuuse freesprussist aiamajasid jm. puitehitisi, 2000. aasta lõpus ümarfreesitud puidust aiatooteid valmistav ettevõte AS Imprest ning 2005. aastal AS Pinest, kes tegeleb sõrmjätkatud ja liimitud komponentide tootmisega akna-, ukse-, liistu- ning mööblitööstustele. 2002 omandati pool saematerjali tootvast ettevõttest AS Viiratsi Saeveski, mis on oma tootmismahtudelt võimsamate hulgas Eestis ja sisustatud kõrgtehnoloogiliste seadmetega. Eesti kapitalile kuuluva Viiratsi saeveski tootmismahuks on üle 120 000 tihumeetri toodangut aastas, mis kulub suures osas Lemeks grupi järeltöötlejatele. 2007. aastal investeeris metsatööstusgrupp AS Lemeks üle 80 milj krooni Tartumaal Kavastus rajatavasse võimsasse tehasesse, mille toodanguks on kuni 13,5- meetrised liimpuittalad ehituskonstruktsioonide tarbeks ning liimpalgid suurte suvemajade jaoks. Ligi 5 500 m2 suurune tehas kerkis Lemeksi tütarettevõtte, freesprussist aia- ja suvemajade tootja ASi Palmako kõrvale. Tehase projektvõimsus on 25 000 m3 liimpuittala ja 5 000 m3 sõrmjätkatud ehituspuitu.
AS Lemeks on kaasaegsene, kliendi- ja keskkonnasõbralik metsamajandusettevõte, kelle äritegevust iseloomustab tasakaalustatud areng, ökoloogiline vastutus ja eetiline metsakasutus. See kõik on suunatud kohaliku arengupotentsiaali sisemisele ärakasutamisele kujundades Eesti eri piirkondi soodsaks elu- ja investeerimiskeskkonnaks. Ettevõtte strateegiaks on järjepidev, säästlik ja stabiilne areng ning erinevate tütarettevõtete integreeritud tegutsemine. Valdusfirma Lemeks täidab tõsiselt ja edukalt oma missiooni, olles metsaomanik, -majandaja, -kaitsja ja ümbertöötleja ühes isikus.
Ankeeti vaadatud 57465 korda alates 25.11.2005.
Viimati vaadatud 15.11.2018.
Ettevõte on kuvatud partnerite alajaotuses
   
   
 
 

Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool
Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool
Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool
Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool
Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool
Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool
Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool

Kodulehe valmistamine, kodulehe tegemine - Art Media