www.maan.ee www.üksmeel.eu www.eesti-ehitusturg.ee

 

 

Ettevõtte otsing 

Sisestage lahtrisse otsitava firma nimi või registrikood. Nime otsing arvestab ka märkuste ja lisainfoga.

Registrikood:
Ettevõtte nimi:
 

Terrat AS

Ettevõtte juht:  Margus Ränd
juhatuse esimees
Aadress: Meistri tee 4  (Näita kaardil)
76603  Tutermaa küla Harku vald, Harju maakond
Registrikood: 10095208  
KMKNR: EE100434945
Asutatud: 02.01.1992
Telefon: 679 0977
Faks: 679 0976
E-mail: info@terrat.ee
Koduleht: www.terrat.ee
Tegevusala: 702 Insenerivõrgud ja  rajatised 
  Sama tegevusvaldkonna ettevtted
EMTAK: 42211 - Vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitrasside ehitus
Lisainfo: Insenertehniliste rajatiste ehitus
AS Terrat on asutatud endise Tallinna EPT maaparandusosakonna baasil 1992. aastal. Ettevõtte pikaajalised traditsioonid ja töökogemu-sed, mis on ühendatud kaasaegsete vahendite ja võimalustega ning töötajate teadmised ja oskused on teinud AS Terratist Eesti ühe tunnustatuma keskkonnaehitaja ja veevarustuse välisvõrkude rajaja. Tööde teostamisel on Terrati professionaalne meeskond spetsialiseeru-nud insenertehniliste ja keskkonnakaitseliste rajatiste ning välistorustike ehitusele ja projekteerimisele sh mitteriigimaanteed, sillad, kanalid, golfiväljakud, purskkaevud ja tiigid koos haljastuse rajamise, parkide ehituse jm. üldehitustöödega. Oma laialdases valikus rasketehnika ja erinevad tehnoloogilised ehitusseadmed hooldab ettevõte oma töökodades ning pakub ka ehitusmasinate renditeenust. Suuremahuliste projektide tõttu domineerib AS Terratil töövõtuna peatöövõtu osakaal, kus kaasaegse tehnilise baasi ning motiveeritud meeskonna olemasolul teostatakse suur osa ehitustöödest oma jõududega. Kogu välistrasside ehitus ja renoveerimine ning keskkonna-ehituse projektide juhtimine vastab ISO 9001, ISO 14001 ja OHSAS 18001 standarditest tulenevatele nõuetele. AS Terrat annab tööd 60 inimesele.
Vee- ja kanalisatsioonitorustike projekteerimine ja ehitus:
veevarustuse torustikud hüdrantide, veesõlmede ja veemõõdukaevudega
isevoolsed olmereovee torustikud, septikud
survekanalisatsiooni torustikud, reovee- ja survetõste pumplad, voolurahustuskaevud
sadevee kanalisatsiooni torustikud, rasva- ja õlipüüdjad, restkaevud
drenaazitorustikud
truubid
Vee- ja kanalisatsioonitorustike renoveerimine kaevamata meetodil:
inpipe (torustike renoveerimine sukaga)
flexoren (uue toru tõmbamine vana toru sisse)
pikksujutus (uue toru tõmbamine vana toru sisse)
cracking (sundsujutus)
pipe burst (uue toru paigaldamine vana toru sisse peale vana toru purustamist ja laiendamist)
maxiline (tükksujutus)
grundoramm (metallhülsi löömine pinnasesse rammimise meetodil)
grundodrill (torustike rajamine puurimise meetodil)
Hüdrotehniliste ja keskkonnarajatiste ehitus (kanalisatsiooni-ja puurkaevpumplad, reoveepuhastid, veereservuaarid ja veetöötlusjaamad)
Parkide ja purskkaevude ehitus
Ankeeti vaadatud 29758 korda alates 25.11.2005.
Viimati vaadatud 13.11.2018.
Ettevõte on kuvatud partnerite alajaotuses
   
   
 
 

Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool
Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool
Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool
Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool
Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool
Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool
Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool

Kodulehe valmistamine, kodulehe tegemine - Art Media