www.maan.ee www.üksmeel.eu www.eesti-ehitusturg.ee

 

 

Ettevõtte otsing 

Sisestage lahtrisse otsitava firma nimi või registrikood. Nime otsing arvestab ka märkuste ja lisainfoga.

Registrikood:
Ettevõtte nimi:
 

Englo OÜ

Ettevõtte juht:  Karin Punning
tegevdirektor
Aadress: Akadeemia tee 21/1  
12618  Tallinn
Registrikood: 10058733  
KMKNR: EE100076235
Asutatud: 05.12.1991
Telefon: 670 2444
Faks: 670 2444
E-mail: info@englo.ee
Koduleht: www.englo.eu
Tegevusala: 610 Elektroonikatooted.  
  Sama tegevusvaldkonna ettevtted
EMTAK: 26511 - Mõõte-, katse- ja navigatsiooniseadmete tootmine; ajanäitajate tootmine
Lisainfo: Elektrooniliste- ja mehaaniliste aparaatide väljatöötamine, valmistamine, remont ja konsultatsioon
Englo OÜ on 1991 aastal loodud erakapitalil baseeruv Eesti ettevõte. Englo tegutseb aparaadiehituse, konstrueerimise ja peenmehaanika valdkonnas ja on välja kasvanud Eesti Teaduste Akadeemiast, kus loov mõtlemine ja tugevad inseneriteadmised on primaarsed. Englo põhitegevuseks on mehaanika- ja elektroonikaseadmetealased uuringud, tootearendus, konstrueerimine, valmistamine ja hooldus. Englo käsutuses on kõige kaasaegsemad ning moodsamad vahendid projekteerimiseks, tootmiseks ja kvaliteedi kontrolliks ning ettevõttes töötavad kõrge kvalifikatsioo-niga spetsialistid, kes kindlustavad toodete kõrge kvaliteedi. Englo valmistab ISO 9001:2008 kvaliteedi-nõuetele vastavaid mõõteseadmeid, eriotstarbelisi detektoreid, indikaatoreid jm. erinevates tööstusharudes vajalikke abivahendeid ja tööriistu. Ettevõtte poolt konstrueeritud täppisseadmete põhilised kasutusvaldkonnad on üldehitus, teede ehitus, mäetööstus, lõhkamistööd, telekommunikatsiooni-võrgud, energeetikatööstus; samuti päästetööd, sõjandus, keskkonnauuringute laboratooriumid jne. Englo töökindlad tooted võimaldavad luua laiahaardelise informatsiooni-mõõtesüsteemi ning lihtsustada ja parandada märgatavalt töökvaliteeti, turvalisust ja tootlikkust. Toodeteks on erinevad metalliotsijad, kaabli- ja toruotsijad, miiniotsijad, radiomeetrid, dosimeetrid, detektorid, kulu-, tasasuse- kalde- jt. mõõdikud; erinevad distantsi, taseme ja pikkuse mõõteseadmed, testrid, kiirguse registraatorid, tööaja ja kütusekulu registraatorid, täppisspidomeetrid, lõhkamismasinad, liinitestrid, erinevad mõõterattad jm. mobiilsed elektoonilised või elektromehhaani-lised täppisinstrumendid. Võimalused on ka eriseadmete konstrueerimiseks ja vajaliku aparatuuri tellimusvalmistamiseks. ENGLO kogenud rakendusinsenerid, konstruktorid-aparaadiehitajad tegelevad pidevalt tootearendusega, et töötada välja uusi ja täiustada olemasolevaid seadmeid. Järgides turu vajadusi ning teaduse ja tehnika üldist arengut, toimub firmas pidev uute tehnoloogiate juurutamine, seadmete arendamine ja täiustamine, et olla paindlik ja kiirelt reageerida kliendi ootustele ja turu nõudmistele. Englo poolt konstrueeritud ja valmistatud täppisseadmetega on oma Eesti, Läti, Leedu, Rootsi ja Poola ettevõtted varustanud vanametallitöötleja Kuusakoski, et avastada ohtlikke metalle ja looduslikku radioaktiivset kiirgust, miiniotsijaid kasutab ka Eesti kaitsevägi. Hongkongi on saadetud pinnasemõõdikuid. Lisaks veel erinevaid tellimusi Türgist, USA-st, Poolast ning Hispaaniast. Englo toodete hulgas on ka maailma üks tundlikuim käsimetalliotsija Minion-1, mis leiab laialdast kasutamist käsipagasi kontrollimiseks lennujaamades, sadamates ning riigiasutuste, näituste, tehaste sisse/väljapääsudes jm. kõrgendatud turvanõuetega objektidel
Ankeeti vaadatud 38477 korda alates 25.11.2005.
Viimati vaadatud 09.12.2018.
Ettevõte on kuvatud partnerite alajaotuses
   
   
 
 

Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool
Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool
Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool
Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool
Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool
Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool
Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool

Kodulehe valmistamine, kodulehe tegemine - Art Media