www.maan.ee www.üksmeel.eu www.eesti-ehitusturg.ee

 

 

Ettevõtte otsing 

Sisestage lahtrisse otsitava firma nimi või registrikood. Nime otsing arvestab ka märkuste ja lisainfoga.

Registrikood:
Ettevõtte nimi:
 

Maardu Katlamaja AS

Ettevõtte juht:  Aleksandr Bljumson
juhatuse esimees
Aadress: Lao 6  
74114  Maardu
Registrikood: 10055309  
KMKNR: EE100445662
Asutatud: 13.08.1996
Telefon: 634 9060
E-mail: kcgrupp@kcgrupp.ee
Koduleht: www.kcgrupp.com
Tegevusala: 506 Soojavarustus  
  Sama tegevusvaldkonna ettevtted
EMTAK: 35301 - Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
Lisainfo: Soojusenegia tootmine, veevarustuse korraldamine ning torutööd
Ankeeti vaadatud 2616 korda alates 25.11.2005.
Viimati vaadatud 26.05.2018.
   
   
 
 

Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool
Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool
Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool
Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool
Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool
Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool
Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool

Kodulehe valmistamine, kodulehe tegemine - Art Media