www.maan.ee www.üksmeel.eu www.eesti-ehitusturg.ee

 

 

Ettevõtte otsing 

Sisestage lahtrisse otsitava firma nimi või registrikood. Nime otsing arvestab ka märkuste ja lisainfoga.

Registrikood:
Ettevõtte nimi:
 

Esro AS

Ettevõtte juht:  Jaan Saar
juhataja
Aadress: Puidu 11  
71020  Viljandi
Registrikood: 10021049  
KMKNR: EE100220308
Asutatud: 22.01.1991
Telefon: 435 1060
Faks: 433 7783
E-mail: esro@esro.ee
Koduleht: www.esro.ee
Tegevusala: 506 Soojavarustus  
  Sama tegevusvaldkonna ettevtted
EMTAK: 35301 - Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
Lisainfo: Soojusenergia tootmine ja müük; Soojusvõrkude ehitus ja haldus.
AS ESRO on Eesti kapitalil põhinev energeetika- ja ehitusettevõte, mis on asutatud 1991. aastal Viljandis Viljandi KEK-i kogemustega töötajate baasil. Esro põhitegevuseks on Viljandi linna soojavarustuse ehk kaugkütteteenuse tagamine ning erinevad lokaalkütte lahendused, mis hõlmavad katlamajade ehitust, rekonstrueerimist, opereerimist, seadistamist ja hooldust. Reeglina projekteerib ja ehitab AS ESRO kaugküttetorustiku kuni liitumispunktini ja pakub kliientidele edaspidiseks koostööks erinevaid võimalusi. Esro erastas 2003. aastal Viljandi linnale kuuluva AS-i Viljandi Soojus ja on nüüd kogu Viljandi linna ja lähivaldade kaugküttevõrgu omanik. Suurtootja Esro tegeleb soojusenergia tootmise, jaotamise ja müügiga Viljandi linnas ning Viljandi valla Jämejala külas; elektrienergia müügi ning võrguteenuste osutamisega Viljandi linna Männimäe linnaosas. AS Esro kasutab oma katlamajades puiduhaket, saepuru ja puukoort ning maagaasi. Esro poolt ehitatavates katlamajades kasutatav tehnika ja tehnoloogilised lahendused on pärit maailma tippsoojustehnika tootjatelt ning paigaldatud suurte kogemuste ja kvalifitseeritud töötajate poolt. Suuremad investeeringud soojatootmisesse Viljandis on tehtud, ning põhirõhk on langenud trasside renoveerimisele ja ehitamisele. Lisaks kaugküttele ning elektrienergia tootmisele, jaotamisele ja müügile tegeletakse ka kütte- ja ventlatsioonisüsteemide ehitus-, hooldus- ning remonditeenuste osutamisega ning elektri-, automaatika- ja gaasivarustustöödega. 2011 asutati Viljandi Koostootmisjaam OÜ. Esro osutab teenuseid ka santehniliste sise- ja välisvõrkude valdkonnas, ehitades hoonesiseseid kütte- ja ventilatsiooni- ning veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteeme, rajab gaasivarustustsüsteeme, paigaldab elektrivarustust, side- ja automaatikaseadmeid, seadistab ja hooldab soojussõlmi jt. tehno-kommunikatsioone ja soojusseadmeid. Esro haare ja tehnilised võimalused lubavad ehitada üle kogu Eesti ning ettevõte omab energiasektoris elektri ja soojuse koostootmise valdkonnas olulist osakaalu. 2008 jaanuaris asutatud OÜ Esro Elekter tegeleb alternatiivenenrgia tootmisega, tema osanik on Esro kõrval energiakaubandusettevõte Baltic Energy Partners. Esrol valmis Jämejala elektrijaam 2008 sügiseks; maagaasi nii sooja kui elektri tootmiseks tarnitakse Venemaalt ning seadmed on Saksamaalt.
Ankeeti vaadatud 52932 korda alates 25.11.2005.
Viimati vaadatud 10.12.2018.
Ettevõte on kuvatud partnerite alajaotuses
   
   
 
 

Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool
Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool
Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool
Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool
Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool
Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool
Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool

Kodulehe valmistamine, kodulehe tegemine - Art Media