www.maan.ee www.üksmeel.eu www.eesti-ehitusturg.ee

 

 

Ettevõtte otsing 

Sisestage lahtrisse otsitava firma nimi või registrikood. Nime otsing arvestab ka märkuste ja lisainfoga.

Registrikood:
Ettevõtte nimi:
 

Kiretec OÜ

Ettevõtte juht:  Jussi Zukovits
tegevjuht
Aadress: Adavere   
48001  Põltsamaa vald, Jõgevamaa
Registrikood: 10003896  
KMKNR: EE100255409
Asutatud: 07.12.1995
Telefon: 5343 5221
Telefon 2: 510 1357
E-mail: jussi@kiretec.ee
Koduleht: www.kiretec.ee
Tegevusala: 616 Masinad ja seadmed 
  Sama tegevusvaldkonna ettevtted
EMTAK: 28301 - Põllu- ja metsamajandusmasinate tootmine
Lisainfo: Põllu- ja metsatehnika-halumasinad; tarvikud ja tagavaraosad- müük ning tootmine
Ankeeti vaadatud 2007 korda alates 25.11.2005.
Viimati vaadatud 11.11.2018.
   
   
 
 

Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool
Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool
Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool
Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool
Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool
Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool
Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool

Kodulehe valmistamine, kodulehe tegemine - Art Media