www.maan.ee www.üksmeel.eu www.eesti-ehitusturg.ee

 

 

Tegevusalade register 

Selles osas saate otsida ettevõtet tegevuste kaupa. Tegevused on määratetud valdkondade kaupa.

Valige tegevusvaldkond, seejärel valdkonna sisene tegevusala ning maakond, kus firma tegutseda võiks.

Valdkond:
Tegevusala:
Maakond:

Lääne-Viru Rakenduskõrgkool

Ettevõtte juht:  Helle Noorväli
rektor
Aadress: Tiigivahe tee 2  
4660-  Mõdriku, Vinni vald, Lääne-Viru maakond
Registrikood: 70006174  
Asutatud: 19.09.2001
Telefon: 329 5950
Faks: 329 5951
E-mail: info@modriku.edu.ee
Koduleht: www.lvrkk.ee
Tegevusala: 204 Rakenduskõrgkoolid 
  Sama tegevusvaldkonna ettevtted
EMTAK: 85411 - Rakenduskõrgkoolide tegevus
Lisainfo: Lääne-Viru Rakenduskõrgkool loodi 3. septembril 2007 Lääne-Virumaa Kutsekõrgkooli baasil. Rakenduskõrghariduse õppekavade järgi on võimalik õppida ärijuhtimise, majandusarvestuse, sotsiaaltöö, juhiabi ja kaubandusökonoomika erialasid ning keskhariduse baasil kutsehariduse õppekavade järgi majandusarvestuse, väikeettevõtluse, ärikorralduse, sekretäritöö, müügikorralduse ja tarkvara arenduse erialasid. Hariduse andmist Mõdrikul alustati tulevaste teadlike perenaiste koolitamisega 1. jaanuaril 1927.a. Seega on koolitustegevus Mõdrikul kestnud juba üle 85 aasta. LVRKK-l on kaasaegne ja unikaalne õppekeskkond, õpilaskodud (Mõdrikul ja Rakveres), raamatukogu, söökla, staadion ja võimla, samuti täiend- ja ümberõppekeskus. Koolis toimub õppetöö nii päevases kui ka kaugõppe vormis ja e õppetoolil- ettevõtlus ja majandusarvestus ning sotsiaaltöö. Seisuga 01.10.2011 oli koolis 1230 õppurit, neist riigieelarvelistel õppekohtadel õppis 70 % õppijatest. LVRKK on kutseeksamikeskuseks ka ärikorralduse ja müügikorralduse erialadel, viies seda läbi Vinni-Pajusti Gümnaasiumis. Kool asub 7 km kaugusel Rakverest, looduskaunis kohas 1780-tel aastatel ehitatud Mõdriku mõisahoones.
Ankeeti vaadatud 2474 korda alates 25.11.2005.
Viimati vaadatud 08.12.2018.
   
   
 
 

Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool
Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool
Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool
Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool
Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool
Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool
Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool

Kodulehe valmistamine, kodulehe tegemine - Art Media