www.maan.ee www.üksmeel.eu www.eesti-ehitusturg.ee

 

 

Tegevusalade register 

Selles osas saate otsida ettevõtet tegevuste kaupa. Tegevused on määratetud valdkondade kaupa.

Valige tegevusvaldkond, seejärel valdkonna sisene tegevusala ning maakond, kus firma tegutseda võiks.

Valdkond:
Tegevusala:
Maakond:

ATI Grupp OÜ

Ettevõtte juht:  Vello Helm
tegevjuht
Aadress: Peterburi tee 94  
11415  Tallinn
Registrikood: 10508923  
KMKNR: EE100482052
Asutatud: 27.11.1998
Telefon: 622 4255
Telefon 2: 512 1181
Faks: 622 4256
E-mail: atigrupp@atigrupp.ee
Koduleht: www.atigrupp.ee
Tegevusala: 805 Ringlussevõtt 
  Sama tegevusvaldkonna ettevtted
EMTAK: 38321 - Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine
Lisainfo: Ati Grupi põhiline tegevusala on ehitusjäätmete käitlemine taaskasutamiseks. Opereetitakse üle Eesti. Tallinnas ja Harju maakonnas pakutakse ka ehitusjäätmete veoks erineva suurusega konteinerite renti ja veoteenuseid käitluspaika. Samuti teostatakse raudbetooni ja kivimaterjali purustusteenust lammutusobjektidel ja karjäärides üle Eesti, ning betoon-, telliskivi- ja asfaltbetoonkillustiku (mustsegu) müüki ja Kosel asuvas Nõmme kruusakarjääris purustatud kivimaterjali müüki. AS ATI Grupp omab tööde teostamiseks täismobiilset kivipurustit, mobiilseid sõelumisseadmeid ja betoonipurustus-lõugadega varustatud ekskavaatorit. Nende seadmete mobiilsus võimaldab erinevatel lammutusobjektidel teostada nii raudbetooni, telliskivi kui ka asfaltbetoonitükkide purustamist taaskasutatavaks betoon-, telliskivi- ja asfaltbetoonkillustikuks. Ati Grupi Kohtla-Järve ehitusjääkide käsitlussõlm asub Kivi tee 2, tel 51 05 947, ning Tallinnas teostatakse samu operatsioone Väo paekarjääri ehitusjäätmete käitluspaigas. Ati Grupp toob ehitusjäätmed sorteerimise, purustamise ja sõelumise teel taaskasutusse.
Ankeeti vaadatud 9579 korda alates 25.11.2005.
Viimati vaadatud 12.11.2018.
Ettevõte on kuvatud partnerite alajaotuses
   
   
 
 

Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool
Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool
Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool
Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool
Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool
Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool
Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool

Kodulehe valmistamine, kodulehe tegemine - Art Media